środa, 22 maja, 2024

Łódzki Dom Biznesu – instytucja, która łączy świat biznesu i nauki

Łódzki Dom Biznesu to łódzka instytucja doradcza, która jednoczy świat przedsiębiorców, nauki i samorządowców. To miejsce, w którym powstają innowacyjne rozwiązania, zarówno dla startupów, jak i dojrzałych biznesów. Wachlarz usług oferowanych przez Łódzki Dom Biznesu jest dość szeroki – można tu odbyć szkolenie, uzyskać pomoc w opracowaniu biznesplanu lub wsparcie w procesie negocjacji, zgłosić się po konsultację prawną lub korektę dokumentacji finansowej. Ta instytucja doradcza ściśle współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i europejskimi inwestorami – pisze lodz-future.eu.

Misja, kierownictwo i eksperci projektu

Połowa lat 2010. i początek 2020. to okres aktywnego rozwoju Łódzkiego Domu Biznesu, który prężnie dostarczał i rozwijał swoje usługi dla startupów, doświadczonych biznesów i innowacyjnych naukowców.

Instytucja stała się wyjątkowym projektem, który zjednoczył ekspertów z różnych dziedzin, stała się miejscem, w którym teoria i praktyka „zasiadają” razem do stołu, aby rozwiązywać najbardziej złożone problemy.

Instytucja zadeklarowała swoją misję budowania odpowiedzialnej przyszłości w aspekcie ekonomicznym, z uwzględnieniem historycznego dziedzictwa Łodzi – miasta ducha przedsiębiorczości.

Poznajmy zatem managerów i ekspertów Łódzkiego Domu Biznesu. Prezesem instytucji jest Bożena Rokita. Przez 12 lat swoją karierę naukowo-badawczą rozwijała na Politechnice Łódzkiej w Międzyresortowym Instytucie Technik Radiacyjnych. B. Rokita jest współautorką wielu międzynarodowych publikacji poświęconych zagadnieniom chemii radiacyjnej, nanotechnologii i materiałów polimerowych. Naukowczyni jest również znana z bliskiej współpracy z ośrodkami badawczymi i firmami z różnych krajów świata, które są związane z rynkiem biomateriałów. Misją B. Rokity w Łódzkim Domu Biznesu jest wspieranie współpracy nauki z przedsiębiorstwami.

Maciej Kokotek został wiceprezesem instytucji. Z wykształcenia politolog, studiował na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Był pierwszym dyrektorem Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 2008-2016 kierował utworzonym przez siebie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Jako wiceprezes Łódzkiego Domu Biznesu doradza sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw w wyborze optymalnych sposobów i źródeł finansowania pomysłów inwestycyjnych, a także uczestniczy w opracowaniu Strategii Rozwoju JST.

W Łódzkim Domu Biznesu pracuje wielu ekspertów, trenerów i managerów. To oni doradzają, szkolą, udzielają pomocy prawnej, jak i innej w biznesie.

Poznajmy niektórych z nich: Edita Kubczyk-Wnuk –  lean manager, ma doświadczenie w zarządzaniu średnimi przedsiębiorstwami związanymi z energetyką odnawialną i produkcją ekologiczną, a także we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji różnych szczebli; Maciej Głowacki – ekspert w zakresie strategii i inwestycji, jest jednym z twórców strategii rozwoju Łodzi opartej na budowie klastrów. Doradza przy tworzeniu modeli biznesowych i finansowych dla projektów budowlanych i inwestycyjnych. M. Głowacki realizuje projekty dla deweloperów – przedsiębiorców czerpiących zyski z tworzenia obiektów nieruchomościowych, właścicieli kapitału prywatnego oraz dla znanych funduszy inwestycyjnych; Piotr Zagdański – ekspert specjalizującym się w rekrutacji; Andrzej Skrobiszewski – manager i ekspert, który ma na swoim koncie liczne sukcesy w realizacji projektów w sektorze rolno-spożywczym.

Usługi dla biznesu

Warto przyjrzeć się zakresowi usług, które można uzyskać w Łódzkim Domu Biznesu. Przede wszystkim instytucja świadczy usługi w zakresie opracowywania biznesplanów i analiz finansowych. Przykładowo, jeśli startup ma pomysł na biznes, może bezpiecznie skontaktować się z Łódzkim Domem Biznesu. Eksperci i managerowie pomogą poprawnie opisać cel i kluczowe zadania projektu, sporządzić biznesplan i zapoznać się z dokumentami.

Wraz z klientami eksperci instytucji pomagają zdefiniować cele i oczekiwane rezultaty, przeanalizować rynek i potencjalną konkurencję, a także ryzyka biznesowe.

Łódzki Dom Biznesu dostarcza również usług doradczych dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. W tym miejscu można także uzyskać szeroki zakres pomocy prawnej, wsparcie prawne dla biznesu, wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

Co więcej, ta łódzka instytucja doradcza od samego początku świadczyła szeroki zakres usług marketingowych.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.