czwartek, 18 kwietnia, 2024

Pomysł na startup: łódzka firma Biotechnika i jej innowacyjny projekt

Firma Biotechnika rozpoczęła swoją działalność w obszarze biotechnologii przemysłowej w Łodzi w 2007 roku, koncentrując się głównie na produkcji etanolu, projektowaniu i budowie biogazowni rolniczych i przemysłowych oraz oczyszczalni, a także przetwarzaniu produktów rolnych i bioodpadów. W czasie swojego istnienia firma zrealizowała kilka udanych projektów w Polsce i za granicą. Dodatkowo Biotechnika może zaoferować wsparcie w uzyskaniu finansowania i dofinansowania, np. dotacji z UE lub państwowych – pisze lodz-future.eu.

Biotechnika i jej zespół

Firma Biotechnika pojawiła się w Łodzi w 2007 roku. Obecnie kierownictwo i pracownicy organizacji doskonale orientują się w biotechnologiach przemysłowych, a jej kluczowa działalność koncentruje się na produkcji etanolu, projektowaniu i budowie biogazowni rolniczych i przemysłowych oraz oczyszczalni, a także na przetwarzaniu produktów rolnych i bioodpadów. 

Firma oferuje instalacje przemysłowe spełniające wszystkie wymagania klienta, jak również realizację poszczególnych elementów danego projektu. Biotechnika zarządza całym procesem: od zatwierdzenia procedur, projektów inżynieryjnych po instalację i uruchomienie.

Ponadto Biotechnika  oferuje pomoc w uzyskaniu finansowania i dofinansowania np. dotacje unijne, krajowe dotacje rządowe, dotacje regionalne, atrakcyjne rządowe kredyty eksportowe. Taka oferta może zainteresować startupy z Łodzi i innych polskich miast, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać innowacyjne pomysły dotyczące badania i rozwoju w branży przemysłowej, projekty eksportowe z Polski oraz innowacje regionalne, które autorzy zamierzają wdrażać w wybranych obszarach.

Biotechnika ma doświadczenie w inwestycjach finansowanych z takich programów, jak: PROW, Innowacyjna Gospodarka oraz program badawczy finansowany ze środków UE. Firma aktywnie uczestniczy w europejskich i polskich projektach mających na celu podnoszenie świadomości i rozwój w zakresie biogospodarki, a także wspierała tworzenie i rozwój polskiego narodowego programu biogospodarki.

Biotechnika jest znana ze współpracy z kluczowymi firmami z takich sektorów, jak: rolnictwo, przemysł spożywczy, chemiczny, petrochemiczny i energetyczny.

Na uwagę zasługuje również zespół Biotechniki, który tworzą profesjonaliści. Założycielem odnoszącej sukcesy firmy jest Tomasz Kapela, inżynier biotechnolog. Jest nastawiony na rozwój innowacyjnych pomysłów w dziedzinie biotechnologii, zarówno z punktu widzenia działalności badawczej, jak i przemysłowej.

Krzysztof Makowski – główny biotechnolog, dyrektor działu badań; Silvia Szarek – dyrektor administracyjny, Sebastian Mroczek – główny projektant branży hydraulicznej, inżynier środowiska; Przemysław Jezierski – Field Project manager, Maria Gosa – inżynier bioprocesowy i in. 

Innowacyjny projekt, który inspiruje polskie startupy

Warto bliżej przyjrzeć się innowacyjnemu projektowi o wartości 80 mln dolarów, którego realizacji podjęła się łódzka Biotechnika. Informacje o tym projekcie pojawiły się w 2019 roku.

Zatem planowano budowę biorafinerii w Grand Forks (Północna Dakota, USA). Do innowacyjnej produkcji bioetanolu i biogazu zaplanowano wykorzystanie odpadów z przetwórstwa buraków cukrowych z pobliskiej cukrowni oraz przemysłowych odpadów z przetwórstwa ziemniaków.

Jak wiadomo, bioetanol to etanol otrzymywany w procesie przetwarzania surowców roślinnych z przeznaczeniem na biopaliwo lub dodatek do paliw. Bioetanol jest uważany za alternatywny rodzaj paliwa w transporcie.

Zaprojektowany i zbudowany przez Biotechnikę układ procesowy pozwala na wykorzystanie pozostałości po produkcji etanolu do produkcji pasz o wysokiej zawartości białka. Podobny układ procesowy z powodzeniem działa od 2012 roku w jednym z zakładów pod Kaliszem.

Jak wyjaśnił właściciel Biotechniki, T. Kapela, etanol wyprodukowany z odpadów ma znacznie wyższą wartość rynkową dzięki systemowi zachęt i dotacji EFS (Renewable Fuel Standard), który wspiera rozwój paliw odnawialnych.

Mówiąc o innowacyjnym projekcie firmy Biotechnika, polskie środki masowego przekazu napisały, że to dobra wiadomość dla wszystkich polskich startupów. Działania firmy mogą inspirować startupy, które są zainteresowane realizacją projektów pomagających chronić środowisko.

Latest Posts

.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.