środa, 24 lipca, 2024

Historia telewizji w Łodzi: jak zaczęła działać TVP3 Łódź?

Telewizja bez wątpienia wywróciła świat do góry nogami. Praktycznie wraz z jej uruchomieniem ludzie w różnych częściach globu zaczęli wykorzystywać telewizję jako główny środek masowego przekazu – od tego czasu stała się dostępna dla absolutnie każdego człowieka – pisze serwis lodz-future.eu.  

W połowie XX wieku w Łodzi narodziła się telewizja lokalna. Jak to przebiegało, jakie były pierwsze lata działalności najsłynniejszej lokalnej spółki telewizyjnej TVP3 Łódź, a także na temat innych ciekawostek dotyczących spółki telewizyjnej – przeczytacie w poniższym materiale. 

Jak powstała TVP3 Łódź? 

TVP3 Łódź to najsłynniejsza telewizja lokalna, obejmująca swoim zasięgiem większość województwa i kilka sąsiednich powiatów. TVP3 Łódź jest uważana za najstarszy oddział polskiej telewizji publicznej i drugi, po tym w stolicy, ośrodek nadawania programów telewizyjnych w kraju.  

Oficjalnie data rozpoczęcia funkcjonowania TVP3 Łódź to 22 lipca 1956 roku – to właśnie w tym dniu mieszkańcy województwa mieli okazję zobaczyć uruchomienie pierwszego programu eksperymentalnego. Jednocześnie to, co emitowała TVP3 Łódź, nie miało być niczym szczególnym i odmiennym od tego, co emitowano w Warszawie. W rzeczywistości miała to być jedynie reemisja programów telewizyjnych ze stołecznego kanału. 

Zarząd postanowił jednak postąpić inaczej i rozpocząć prace nad stworzeniem własnego programu telewizyjnego. Szybko wcielono pomysł w życie i zaczęto nadawać mieszkańcom miasta własne opracowanie – wiadomo, że mieszkańcy Łodzi i województwa mogli ten pierwszy program oglądać przez witryny sklepów na Piotrkowskiej, gdzie stały włączone telewizory. 

Łódzki Ośrodek Telewizyjny w pierwszych latach działalności funkcjonował w ramach Polskiego Radia ze swoim ośrodkiem w Warszawie. Telewizja mieściła się wówczas w kilku wynajmowanych lokalach na wyższych piętrach wieżowca przy ulicy Sienkiewicza. Ośrodek telewizyjny funkcjonował tu krótko – rok po jego założeniu udało się go przenieść do znajdującej się nieopodal nowoczesnej siedziby. 

Rok 1957 był znaczący dla pracy stacji telewizyjnej. Właściwie to właśnie w tym roku nastąpiła przeprowadzka do lepszej lokalizacji, a także rozstanie z radiem. 

Program łódzkiej telewizji w pierwszych latach: jak łodzianie oglądali spektakle teatralne w telewizji? 

Łódzkie telewizja została pomyślana jako całkowicie autorski projekt z własnym programem. Niemal od początku pracownicy TVP3 Łódź myśleli o emitowaniu spektakli teatralnych dla swoich widzów. Dlatego przed otwarciem własnego studia TVP3 Łódź rozpoczęto pracę nad produkcją spektakli teatralnych – później stało się to główną atrakcją Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego. 

Programy teatralne dla telewizji były kręcone w samym studiu telewizyjnym, ale często wykorzystywano też sceny lokalnych teatrów. Co ciekawe, zdecydowana większość programów teatralnych w łódzkiej telewizji była emitowana wyłącznie na żywo. 

Spektakle telewizyjne nie były pokazywane w chaotycznym porządku – występowały ich osobne cykle. Był więc na przykład cykl spektakli literackich, teatr sensacji, teatr poezji i inne.  

Łódzka telewizja zadbała zatem nie tylko o ranking swoich programów, ale także o wspieranie kultury. Wiadomo, że w ciągu pierwszych dwudziestu lat działalności Łódzki Ośrodek Telewizyjny pokazał około 400 przedstawień. 

Łódzka telewizja nie była wówczas jedynie teatrem. Nieodzowną częścią telewizyjnego repertuaru były różnorodne programy rozrywkowe. Były to głównie programy muzyczne, z których najsłynniejszy nosił nazwę “Dobry wieczór, tu Łódź”, do którego zapraszano gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej i krajów Wschodu.  

W sumie w ciągu pierwszych 20 lat swojej działalności, łódzka telewizja wyprodukowała ponad 700 różnych programów o charakterze rozrywkowym. 

Modernizacja i początek lat 90. dla łódzkiej telewizji

Lata 70. przyniosły wiele zmian w świecie łódzkiej telewizji. W tym okresie nastąpiła znacząca modernizacja możliwości technicznych Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego. Dyrekcja dbała wówczas o odpowiednią emisję programów sportowych, zaopatrzenie w nowy sprzęt do pracy. 

W tym czasie zakupiono sprzęt umożliwiający nadawanie programów telewizyjnych w kolorowym obrazie. Po uruchomieniu pierwszych programów w kolorze widz chciał już oglądać programy tylko w takiej formie, więc ich liczba systematycznie rosła, zgodnie z żądaniami odbiorców. 

Wraz z upływem czasu i zmianami zapotrzebowania społecznego, przemiany zaszły również w pracy Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego. Przede wszystkim dotyczyło to repertuaru telewizyjnego – w latach 90. kierownictwo TVP3 Łódź skupiało się na emisji znacznie mniejszych programów. Długotrwałe programy rozrywkowe i emisja scen teatralnych zostały zawieszone. 

Czym były te zredukowane formaty programów? Przede wszystkim były to reportaże publiczno-społeczne o aktualnych problemach regionu oraz o historii ludzi, miejsc, ważnych projektach społecznych itp. Emitowano także małe produkcje cykliczne. Widzowie, którzy oglądali wówczas łódzką telewizję, na pewno oglądali programy o historii zabytków miasta, różne dokumenty tematyczne itp.  

Łódzka telewizja w XXI wieku 

Wraz z początkiem XXI wieku w pracy Telewizji Polskiej nadeszły nowe modyfikacje – w szczególności miało miejsce wprowadzenie jednolitych standardów i wymagań. W tym okresie wszystkie regionalne grupy telewizyjne zobowiązały się do wykorzystywania w swojej pracy logo TVP3. Był to swego rodzaju ruch PR, który co prawda nie przyniósł zbyt wielu zmian, ale miał poinformować widzów, że oglądają telewizję regionalną.  

Wtedy też znacząco wzrósł udział programów stołecznej telewizji, zmniejszyła się liczba programów regionalnych. Innym istotnym minusem dla łódzkiej telewizji było odebranie prawa do emisji lokalnych reklam w trakcie emisji ogólnopolskich. Oczywiście dla samych widzów spadek liczby reklam w telewizji był tylko pozytywny.  

Okres 2008 roku także można uznać za trudny dla Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego. W tym czasie dyrekcja telewizji ogólnopolskiej ogłosiła projekt utworzenia makrocentrów telewizji, które miałyby działać tylko w kilku największych miastach wojewódzkich. Pozostałe ośrodki, w tym łódzki, powinny skupiać się wyłącznie na wydawaniu lokalnych gazet i innych drobnych projektach informacyjnych. 

Wiadomość o zamknięciu najstarszego w kraju Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego wywołała w społeczeństwie falę oburzenia. Projekt warszawski zakładał również, że łódzka telewizja utraciłaby prawo do nadawania własnych programów i zostałaby całkowicie podporządkowana stołecznemu ośrodkowi telewizyjnemu. Takie wieści oczywiście oburzyły mieszkańców Łodzi i województwa, a także nastroiły do działania lokalnych działaczy, a nawet polityków.  

Obserwując reakcję opinii publicznej, Telewizja Polska nigdy nie zrealizowała tych planów. W ten sposób udało się zachować prawo Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego do emisji własnych programów i realizacji własnych projektów. Obecnie mieszkańcy Łodzi i województwa mogą oglądać transmisje wielu programów – są to programy informacyjne, publicystyczne, gospodarcze, społeczne, artystyczne, religijne i inne.  

Aktualnie TVP 3 Łódź nadal działa i się rozwija, dostarczając swoim widzom codziennie ciekawych i ekscytujących programów. 

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.